« سال 1399، سال جهش تولید »
پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4634
 بازدید امروز : 88
 کل بازدید : 1543811
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.2370
خوابگاه برادران

   

آيين‌نامه اسكان، نحوه اداره و مقررات عمومي - انضباطي

خوابگاه‌هاي دانشجويي مجردي

دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي كشور»

 

مقدمه

دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمي، فرهنگي و اجتماعي كشور محسوب مي‌شوند و خوابگاه دانشجويي به‌عنوان خانه دوم دانشجو اهميت ويژه‌اي در ارتقاء نشاط معنوي، حفظ آرامش روحي و جسمي، توسعه فكر و انديشه، اعتلاي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد. به‌منظور تسهيل و بهبود كيفيت زندگي در مجتمع‌هاي خوابگاهي، تدوين مقررات و ضوابط راهگشا و شفاف با هدف رعايت حقوق فردي و جمعي،تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري و خودباوري، تأمين امنيت و قانونمند نمودن سكونت دانشجويان امري ضروري است.

 

فصل اول

 

تعاريف

ماده 1- در اين آيين نامه به جاي ذكر كامل عناوين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني به اختصار وزارت - دانشگاه / دانشكده قيد شده است.

ماده 2- معاون فرهنگي، دانشجويي دانشگاه / دانشکده عهده دار بالاترين سطح سازماني پس از رييس دانشگاه / دانشکده در ساماندهي و نظارت بر انجام امور فرهنگي و دانشجويي دانشجويان مي باشد.

ماده 3- خوابگاه دانشجويي: به محدوده‌اي از فضاي دانشگاهي اطلاق ميشود كه به منظور اسكان دانشجويان واجد شرايط با هدف تأمين نيازهاي فرهنگي، رفاهي، بهداشت رواني و جسمي و امور فوق برنامه درنظر گرفته شده است.

ماده 4- كميته اسكان: كميته‌اي متشكل از معاون فرهنگي و دانشجويي، مدير دانشجويي و رييس اداره امور خوابگاه‌ها است.

ماده 5- سرپرست شيفت خوابگاه: ناظم، ناظمه و متصدي خوابگاه تحت‌ اين عنوان نامبرده شده است.

ماده 6- شوراي انضباطي دانشجويان: شورايي است كه بررسي و پيگيري تخلفات دانشجويي را به عهده دارد. اين شورا از دو بخش شوراي بدوي و تجديد نظر تشكيل شده است، رييس شوراي بدوي معاون فرهنگي، دانشجويي دانشگاه / دانشكده و رييس شوراي تجديد نظر رياست دانشگاه / دانشكده است.

ماده 7- صندوق رفاه دانشجويان: تشكل سازماني مستقلي است كه بر اساس قانون ايجاد شده و به صورت سازمان وابسته به وزارت اداره مي‌شود؛ وظيفه آن ايجاد زمينه مناسب جهت رشد استعدادها، كمك به وضع معيشتي و تحصيلي دانشجويان و ارايه تسهيلاتي در قالب وديعه مسكن و وامهاي مختلف به دانشجويان مي‌باشد.

ماده 8- دانشجوي بومي: تعريف آن بر حسب شرايط اقليمي و جغرافيايي به عهده شوراي دانشجويي دانشگاه / دانشكده مي‌باشد.

ماده 9- شوراي صنفي دانشجويان: ساختاري متشكل از نمايندگان منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهي است كه اعضاي آن از طريق انتخابات و در چارچوب آيين‌نامه شوراي صنفي دانشجويان انتخاب مي‌شوند.

¯¯¯

فصل دوم

 

نحوه اداره خوابگاه‌هاي دانشجويي

ماده 10- اداره خوابگاه‌هاي دانشجويي و مسئوليت اجراي مقررات و نظارت بر حفظ اموال، اماكن، تأسيسات، بهداشت و كليه امور مرتبط با خوابگاه‌ به عهده حوزه معاونت فرهنگي، دانشجويي دانشگاه / دانشكده است.

10-1: حوزه معاونت فرهنگي، دانشجويي دانشگاه / دانشكده موظف است با تدوين نظام كمي و كيفي براي ارزيابي عملكرد مسئولان خوابگاه‌ها نسبت به شناسايي، معرفي و تقدير از مديران، مسئولان و سرپرستان شيفت خلاق و نمونه خوابگاه‌هاي دانشجويي اقدام نمايد.

10-2: حوزه معاونت فرهنگي، دانشجويي دانشگاه / دانشكده موظف است هر نيم سال تحصيلي گزارشي از وضعيت خوابگاه‌هاي دانشجويي را در ابعاد مختلف تهيه و به حوزه رياست دانشگاه / دانشكده و حوزه ذيربط در وزارت ارايه نمايد.

ماده 11- مسئولين دانشگاه / دانشكده، ملزم به برنامه‌ريزي و پيگيري جهت ايجاد پست‌هاي سازماني براي به كارگيري مشاوران روانشناس به منظور ارايه خدمات مشاوره‌اي، جذب افراد متعهد و داراي تحصيلات دانشگاهي ترجيحاً در رشته‌هاي علوم رفتاري و تربيتي و مددكار اجتماعي كه زندگي در خوابگاه‌هاي دانشجويي را تجربه كرده باشند، براي تصدي عناوين سرپرست شيفت خوابگاه، مسئولان و رؤساي اداره خوابگاه‌ها هستند.

ماده 12: استعلام از حراست دانشگاه / دانشكده جهت كليه كاركنان خوابگاه، شامل: سرپرست شيفت، نگهبان، خدمه و ... قبل از بكارگيري الزامي بوده و حتي‌المقدور شرط تأهل در نظر گرفته شود.

ماده 13- اتاق و اثاثيه دربدو ورود به خوابگاه طبق صورتجلسه به دانشجويان تحويل داده مي‌شود و در پايان هر نيم سال‌تحصيلي مطابق صورتجلسه تحويل گرفته مي‌شود. مسئوليت خسارات وارده بر اتاق يا كسر اموال تحويلي به عهده شخص يا اشخاص تحويل گيرنده خواهد بود.

«تبصره الف»: خسارت ايجاد شده به اموال تحويلي در پايان هر نيمسال تحصيلي توسط اداره امور خوابگاه‌ها محاسبه و پس از تأييد معاون فرهنگي، دانشجويي به حسابي كه مديريت مالي دانشگاه / دانشكده تعيين نموده واريز و وجوه دريافتي مي‌بايد در خوابگاه‌هاي دانشجويي هزينه گردد. اداره امور خوابگاه‌ها فقط در صورت پرداخت خسارت ايجاد شده نسبت به تمديد كارت سكونت وي اقدام خواهد نمود.

«تبصره ب»: تأمين وسايل شخصي شامل پتو، ملحفه، بالش و تشك بر عهده دانشجو مي‌باشد.

ماده 14- سرپرستان شيفت خوابگاه‌ها موظف مي‌باشند تا پايان نوبت‌ كاري خود در خوابگاه حضور داشته و به هيچ‌وجه تا آمدن فرد مسئول نوبت (شيفت) بعدي محل كار خود را ترك ننمايند.

ماده 15- كليد يدك كليه اتاقها و اماكن عمومي خوابگاه، لازم است با حفظ امانت‌داري جهت استفاده در مواقع ضروري دراختيار سرپرست شيفت خوابگاه قرار گيرد.

ماده 16- دانشگاه / دانشكده مي‌تواند به منظور اداره مطلوب خوابگاه‌ها در حد مقدورات از مشاركت دانشجويان ساكن خوابگاه ها، براي اجرا و انجام برنامه‌ها و طرح‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و صنفي در قالب كار دانشجويي استفاده نمايد.

ماده 17- شناسنامه اتاق كه مشتمل بر اطلاعات سجلي (مشخصات شناسنامه‌اي دانشجو)، اطلاعات دانشجويي (شماره دانشجويي،رشته، مقطع و دوره)، اموال تحويل گرفته شده توسط هر دانشجو، نشاني‌‌هاي تأييد شده (مشخصات و نشاني‌ خويشاوندان دانشجو در شهرهاي مجاور و يا شهر محل دانشگاه / دانشكده كه توسط اولياي دانشجو به صورت كتبي و حضوري در هنگام ثبت‌نام اعلام گرديده) و نشاني و شماره تلفن منزل هر دانشجو مي‌باشد لازم است توسط اداره امور خوابگاه‌ها در هر نيم‌سال تحصيلي در قالب فرمي تهيه و در دفتر خوابگاه‌ نگهداري ‌شود.

ماده 18- شناسنامه خوابگاه كه مشتمل بر اطلاعات فني مربوط به ساختمان، تعداد دانشجويان به تفكيك دوره، رشته و سال تحصيلي، اموال، امكانات رفاهي، آمار و مشخصات كاركنان خوابگاه مي‌باشد، در هر نيم‌سال تحصيلي لازم است توسط اداره امور خوابگاه‌ها در قالب فرمي تهيه و در دفتر خوابگاه نگهداري ‌شود.

18-1: اداره امور خوابگاه‌ها موظف است تابلوي راهنماي ساختمان را براي هر خوابگاه تهيه و در محل مناسبي جهت اطلاع دانشجويان نصب نمايد.

ماده 19- مفاد اين آيين‌نامه از طريق مسئولين اداره امور خوابگاه‌ها لازم است به نحو مقتضي به اطلاع دانشجويان رسانده شود.

¯¯¯

فصل سوم

 

شرايط واگذاري خوابگاه و نحوه اسكان

ماده 20- خوابگاه دانشجويي به دانشجويان غيربومي دوره روزانه در حد امكانات و مقدورات تعلق مي‌گيرد.

«تبصره»: در صورت وجود ظرفيت، واگذاري خوابگاه به دانشجويان ساكن در شهر‌ها و روستاهاي مجاور، دوره شبانه و در موارد خاص با نظركميته اسكان بلامانع مي‌باشد.

ماده 21- دانشجويان واجد شرايط اسكان لازم است در ابتداي هر نيم‌سال تحصيلي با مراجعه به اداره امور خوابگاه‌ها و ارايه برگ انتخاب واحد همان نيم‌سال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند.

ماده 22- دانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره)، فرزندان خانواده‌هاي كم‌درآمد، دارندگان رتبه‌هاي ممتاز آزمون سراسري، المپيادهاي علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي، قرآني و ممتازان علمي و فرهنگي در سطح دانشگاه / دانشكده، كشور، آسيا يا جهان، كاركنان مأمور به تحصيل و فرزندان كاركنان دانشگاه / دانشكده و وزارت كه در دانشگاه‌ها و يا دانشكده‌هاي علوم پزشكي دولتي پذيرفته شده باشند به ترتيب در اولويت واگذاري خوابگاه قرار دارند.

ماده 23- دانشجوياني كه وديعه و وام مسكن دريافت مي‌نمايند، حق استفاده از خوابگاه را ندارند.

23-1: دانشجويان ميهمان، جابجايي، انتقالي، بورسيه سازمان‌هاي نظامي اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و ساير سازمان‌ها از اولويت استفاده از خوابگاه برخوردار نمي‌باشند. در صورت وجود ظرفيت‌ تقاضاي آنها در كميته اسكان طرح و بررسي خواهد شد.

23-2: به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل، انصراف و اخراج از دانشگاه / دانشكده همچنين دانشجوياني كه به هر دليل قطع ارتباط آموزشي دارند (مرخصي تحصيلي، تعليق انضباطي) مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه داده نخواهد شد ولي در شرايط خاص تقاضاي دانشجو در كميته اسكان بررسي خواهد شد.

23-3: دانش‌آموختگان براي انجام امور فارغ‌التحصيلي با اخذ مجوز كتبي از امور دانشجويي مي‌توانند حداكثر به مدت دو هفته از خوابگاه استفاده نمايند.

ماده 24- تعويض اتاقي كه دانشجو به آن معرفي شده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه‌ها ميسر خواهد بود.

ماده 25- اتاق يا خوابگاه دانشجو در طول مدت تحصيل، بنا به ضرورت و مصلحت ممكن است تغيير يابد، دانشجو موظف است در مكان‌هايي كه براي وي تعيين مي‌گردد اقامت نمايد.

25-1: تعيين تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه‌ها مي‌باشد و دانشجويان ساكن در اتاق حق مخالفت با افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نموده‌اند ندارند.

ماده 26- دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي‌نمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر هزينه كامل نيم‌سال تحصيلي بهره‌مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد.

«تبصره»: مهلت انصراف دانشجو از سكونت در خوابگاه حداكثر ده روز پس از آغاز ترم تحصيلي مي‌باشد.

ماده 27- سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيلات تابستان، بين دو نيم‌سال و ايام نوروز به استثناء كارورزان و دستياران ممنوع مي‌باشد.

«تبصره»: دانشجوياني كه در ايام فوق‌الذكر واحد درسي دارند لازم است با ارايه مدارك لازم، از اداره امور خوابگاه‌ها مجوز اقامت دريافت نموده و در خوابگاه و اتاقي كه براي آن‌ها تعيين مي‌شود سكونت نمايند.

ماده 28- در صورت وجود امكانات، دانشجويان واجد شرايط مي‌توانند از آغاز تحصيل حداكثر به ترتيب: كارداني و كارشناسي ناپيوسته 4 نيم‌سال، كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي 8 نيم‌سال، كارشناسي ارشد ناپيوسته 5 نيم‌سال، دكتراي حرفه‌اي 14 نيم‌سال از خوابگاه دانشجويي استفاده نمايند.

28- 1: كميته اسكان مي‌تواند در صورت كمبود ظرفيت و امكانات زمان حداكثر مدت سكونت را كاهش دهد.

28- 2: افزايش دوره اسكان به پيشنهاد شوراي آموزشي دانشگاه / دانشكده، ستاد شاهد و ايثارگر، مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويي ويژه بيماران و موارد خاص با تصويب كميته اسكان و با رعايت مقررات صندوق رفاه دانشجويان ميسر مي‌باشد.

ماده 29- چنانچه دانشجوي معرفي شده به خوابگاه در موعد تعيين شده بدون هيچ گونه عذر موجه خوابگاه را تخليه ننمايد اتاق وي با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه / دانشكده رئيس يا سرپرست اداره خوابگاه‌ها و مسئول شيفت خوابگاه طي صورتجلسه اي تخليه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذيصلاح جهت پيگيري‌هاي بعدي گزارش مي‌شود.

¯¯¯

فصل چهارم

 

مقررات عمومي

ماده 30- مبلغي تحت عنوان وروديه كه غير قابل برگشت مي‌باشد به منظور بهينه نمودن و ارتقاي استانداردهاي خدمات خوابگاهي در شروع هر سال تحصيلي از دانشجو اخذ و به حساب درآمدهاي حوزه معاونت فرهنگي، دانشجويي واريز خواهد شد. ميزان مبلغ مذكور براي مقاطع مختلف تحصيلي هر ساله توسط وزارت تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

«تبصره»: عدم دريافت مبلغ وروديه از دانشجوياني كه استطاعت مالي پرداخت وجه مذكور را ندارند با نظر كميته اسكان و تأييد معاون فرهنگي، دانشجويي دانشگاه / دانشكده ميسر مي‌باشد.

ماده 31- زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه‌ها و بسته شدن درب ورودي خوابگاه در 6 ماهه اول و دوم سال به شرح ذيل مي‌باشد. البته بر حسب شرايط اقليمي، فرهنگي، اجتماعي و موقعيت خوابگاه ها، كميته اسكان مي‌تواند زمان تعيين شده را كاهش يا افزايش دهد.

دختران

پسران

6 ماهه اول

6 ماهه دوم

6 ماهه اول

6 ماهه دوم

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

1ساعت بعدازاذان مغرب

2ساعت بعدازاذان صبح

2ساعت بعدازاذان مغرب

1ساعت بعدازاذان صبح

2ساعت بعدازاذان مغرب

2ساعت بعداذان صبح

3ساعت بعدازاذان مغرب

1ساعت بعدازاذان صبح

31-1: ورود يا خروج در ساعات غير مجاز مانند عزيمت و يا برگشت از مسافرت، اردوها و فعاليتهاي آموزشي ـ تحقيقاتي، موارد خاص و يا شرايطي كه خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارايه مدارك بلامانع خواهد بود.

31-2: لازم است ساعات غير مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه يا خروج از آن، با ذكر علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست شيفت موظف است در پايان هر نوبت كاري كليه موارد را به اطلاع رييس (مسئول) اداره خوابگاه‌ها برساند.

31-3: سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاه ها، مبني بر عدم رعايت ساعات تعيين شده و غيبت از خوابگاه موجب لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد و كميته اسكان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو با هماهنگي مركز مشاوره نسبت به ادامه سكونت وي در خوابگاه تصميم‌گيري خواهد نمود.

31-4: سرپرست شيفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ امنيت، در پايان زمان تعيين شده ورود و خروج، به تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و با رعايت احترام ضمن رؤيت دانشجويان حضور و غياب آن‌ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غيبت را بررسي، پيگيري و گزارش نمايد.

ماده 32- دانشجويان ساكن در خوابگاه مي‌توانند بعضي شبها فقط در منازل خويشاوندان ساكن در شهر محل تحصيل و يا شهرهاي مجاور به طور موقت اقامت نمايند. لازم است قبلاً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن‌ها با دانشجو در فرم خويشاوندان قيد شده و به تأييد اولياي قانوني دانشجو رسيده باشد.

32-1: برگه مرخصي دانشجو از خوابگاه پس از تطبيق با فرم نشاني و مشخصات خويشاوندان تكميل و در صورت صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانشجو تحويل و مراتب به اداره امور خوابگاه‌ها و خانواده دانشجو اعلام مي‌گردد.

32-2: مدت مسافرت بايد قبلاً تعيين شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضاي مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست شيفت خوابگاه اعلام نمايد و برگه مرخصي را كه به تأييد ولي (مراجعه به منزل پدري) يا خويشاوند (مراجعه به منزل خويشاوندان) رسيده به سرپرست شيفت خوابگاه تحويل نمايد. در غير اينصورت لازم است سرپرست شيفت مراتب را كتباً به اطلاع رييس (مسئول) اداره امور خوابگاه‌ها برساند.

32-3: رييس اداره امور خوابگاه‌ها مي‌تواند از طريق تماس تلفني حضور دانشجو را در منزل خويشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگي با مسئولان ذيربط با مراجعه به محل حضور دانشجو را بررسي نمايد.

ماده 33- با توجه به شأن دانشجو رعايت پوشش مناسب و بر مبناي موازين اسلامي، عرف و هنجارهاي اجتماعي براي تمامي دانشجويان الزامي بوده و هر آنچه دانشجو در داخل يا خارج از اتاق خود رفتار مي‌نمايد ‌بايد در محدوده‌ قوانين و مقررات جاري كشور باشد.

«تبصره»: ظاهر شدن با لباس‌ نامناسب و نامتعارف (تنگ، كوتاه، بدن‌نما، زيرپيراهن و ...) كه مغاير با آداب اسلامي، شئونات دانشجويي و عرف جامعه مي‌باشد به طوركلي در فضاهاي عمومي خوابگاه‌ها ممنوع بوده و در خوابگاه‌هاي خواهران از ورود افراد بد حجاب و بدون حجاب به درون خوابگاهها جلوگيري به عمل خواهدآمد.

ماده 34- هرگونه جابجايي يا انتقال اموال عمومي خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.

ماده 35- استفاده از وسايلي نظير VCD، ويدئو، تلويزيون، راديو ضبط و كامپيوتر توسط دانشجو در اتاق با رعايت شرايط تعيين شده از طرف اداره امور خوابگاه‌ها امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده 36- ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاه‌ شود (از قبيل ايجاد سر و صدا، درگيري، بلند نمودن بيش از حد صداي راديو و تلويزيون و ...) ممنوع مي‌باشد. همچنين برگزاري مراسم و جشن‌هاي مختلف خارج از برنامه امور فرهنگي دانشگاه / دانشكده توسط دانشجويان، فقط با كسب مجوز از اداره امور خوابگاه‌ها و اخذ تعهد مبني بر رعايت شئونات اجتماعي و اسلامي ميسر است.

ماده 37- رفتار و كردار دانشجويان ساكن خوابگاه هايي كه به علت وضعيت خاص ساختماني مشرف به اماكن مسكوني مجاور مي‌باشند، بايد طوري باشد كه موجب سلب آسايش همسايگان خوابگاه نشود.

ماده 38- به منظور حفظ امنيت شئونات دانشجويي، در محيط خوابگاه تهيه عكس يا فيلمبرداري از محيط داخلي خوابگاه دانشجويان و استفاده از دوربين عكاسي و تصويربرداري يا تلفن همراه داراي فناوري عكس و فيلم بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه‌ها ممنوع است.

ماده 39- اسراف و زياده روي در مصرف آب، برق و گاز اشكال شرعي دارد همچنين هر نوع استفاده از وسايلي نظير: كتري برقي، سماور برقي، پلوپز، فريزر، هيتر، اضافه كردن لامپ‌هاي گازي يا وسايلي كه ايمني خوابگاه را به خطر مي‌اندازند، طبخ يا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور كلي ممنوع بوده و علاوه بر جمع‌آوري لوازم مربوطه، هزينه برق مصرفي اضافي وكليه خسارات احتمالي وارده مترتب بر آن همچون: آتش‌سوزي، تخريب موكت و ... به عهده دانشجو يا دانشجويان استفاده كننده خواهد بود.

«تبصره»: دانشجويان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامي وسايل برقي، گازسوز و سامانه گرمايش و سرمايش اتاق خود را خاموش نمايند.

ماده 40- هرگونه تغيير يا تعويض قفل، تغيير و جابجايي اموال بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاهها ممنوع است.

ماده 41- دانشجو به هيچ‌وجه اجازه دخالت در امور تأسيساتي را ندارد و در صورت بروز مشكل به منظور پيشگيري از خسارت احتمالي لازم است مراتب را به صورت كتبي وشفاهي به مسئول خوابگاه‌ اعلام نمايد. مسئوليت عدم اعلام نيازمندي‌ها يا دخالت مستقيم در امور تأسيساتي كه موجب ضايعات احتمالي جاني و مالي شود به عهده ساكنين اتاق مي‌باشد.

ماده 42- همراه داشتن كارت عكس‌دار سكونت در خوابگاه و ارايه آن در مواقع لزوم ضروري ميباشد.

ماده 43- سرپرستي خوابگاه هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال وسايل و لوازم شخصي داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصي خود مي‌باشد.

«تبصره»: در صورت بروز سرقت، دانشجو بايد مراتب را به سرپرست شيفت خوابگاه گزارش ‌نمايد تا برابر ضوابط به موضوع رسيدگي شود.

ماده 44- استعمال دخانيات و نگهداري وسايل مرتبط با استعمال دخانيات در تمامي اماكن دانشگاهي از جمله خوابگاه ممنوع است.

ماده 45- نگهداري و استفاده از ابزارآلات غيرقانوني از قبيل لوازم قمار، نوارها و CDهاي غيرمجاز، كليه ابزارآلات موسيقي، اسلحه سرد و گرم، توزيع و مصرف هرگونه مواد افيوني، مشروبات الكلي و مواد روان‌گردان، به طور كلي ممنوع است و با متخلفين بر اساس آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي شوراي انضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد.

«تبصره»: دانشجويان مي‌بايد ابزار آلات موسيقي خود را هنگام ورود تحويل دفتر خوابگاه و هنگام خروج از خوابگاه دريافت نمايند.

ماده 46- در صورت لزوم و مشاهده موارد مشكوك رييس اداره خوابگاه‌ها ضمن هماهنگي با مسئول مافوق و با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه / دانشكده، مجازند نسبت به بازديد اتاق و بازرسي كمد، ساك، كيف، چمدان و لوازم موجود شخصي در اتاق دانشجو اقدام نمايند.

ماده 47- چنانكه دانشجويي بر خلاف آيين‌نامه و مقررات رفتار نمايد، هيچ‌يك از دانشجويان حق برخورد لفظي يا فيزيكي با وي را نداشته و صرفاً موظف هستند به مسئولين مربوطه گزارش نمايند.

«تبصره»: هر گونه درگيري فيزيكي و لفظي ضمن انعكاس به شوراي انضباطي دانشجويان منجر به محروميت مقصر يا مقصرين دانشجو از خوابگاه‌ خواهد شد.

ماده 48- مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحيت وي براي ادامه سكونت، در هر مقطع زماني مي‌تواند لغو گردد، تشخيص عدم صلاحيت بر عهده شوراي انضباطي يا معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه / دانشكده است.

ماده 49- شوراي صنفي خوابگاه‌ها بر اساس آيين‌نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستاي توسعه مشاركت دانشجويان در امور صنفي خود و كمك به بهبود خدمت‌رساني در امور رفاهي و صنفي ساكنين خوابگاه‌ها در چارچوب ضوابط و اختيارات مصوب، فعاليت مي‌نمايد.

«تبصره»: شوراهاي صنفي مجاز به انجام فعاليتهاي فرهنگي، علمي و سياسي در محيط خوابگاه نمي‌باشند.

ماده 50- ورود و اقامت افراد غيردانشجو تحت عنوان ميهمان، معلم يا شاگرد خصوصي و ... در خوابگاه‌هاي دانشجويي ممنوع مي‌باشد.

50-1: اقامت دانشجوي غير ساكن در خوابگاه فقط با رضايت هم اتاقي‌هاي ميزبان و دريافت مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه‌ها به صورت محدود مجاز است.

50-2: در صورت وجود ضرورت و امكانات معاونت فرهنگي، دانشجويي هر دانشگاه / دانشكده در ارتباط با حضور كوتاه‌مدت بستگان درجه يك دانشجو در خوابگاه به صورت ميهمان تصميم‌گيري خواهد نمود.

ماده 51- شرايط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه:

51-1: ساعت ملاقات حداكثر تا پايان زمان تعيين ‌شده تردد در خوابگاه مي‌باشد.

51-2: در خوابگاه دختران ملاقات‌كننده مرد بايد از محارم دانشجو باشد و كارت شناسايي عكس‌دار معتبر و يا شناسنامه خود را به سرپرست شيفت خوابگاه ارايه نمايد و فرم مخصوص ملاقات و يا دفتر مربوطه را تكميل و امضاء نمايد، (فرم مربوط به ملاقات‌كنندگان درابتداي ورود به خوابگاه حتماً بايد به تأييد اولياي دانشجو برسد و در دفتر خوابگاه نگهداري شود.)

51-3: در خوابگاه دختران، همسر دانشجوي متأهل هنگام ملاقات لازم است شناسنامه خود را به سرپرست شيفت خوابگاه ارايه نمايد- كارت شناسايي كافي نيست- و سرپرست شيفت خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات‌كننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامي نزديكان دانشجو (كه قبلاً در فرم مخصوص قيد شده است) تطبيق و در صورت مغايرت از ملاقات جلوگيري و مراتب را به رييس اداره امور خوابگاه‌ها گزارش نمايد.

51-4: ملاقات در اتاق عمومي و يا محلي كه به همين‌منظور تعيين شده انجام خواهد شد.

ماده 52- ساعت سكوت عمومي در خوابگاه به تناسب فصول و شرايط، توسط اداره خوابگاه‌ها تعيين و اعلام مي‌گردد.

ماده 53- كليه ساكنين خوابگاه‌ها اعم از كاركنان، مسئولين خوابگاه‌ها و دانشجويان ملزم به رعايت مندرجات اين آيين‌نامه مي‌باشند و چنانچه فرد يا افرادي خلاف آن اقدامي نمايند موارد خلاف در مراجع ذيصلاح قانوني دانشگاه / دانشكده قابل پيگرد خواهد بود.

ماده 54- تهيه و تنظيم فرم‌هاي مربوط به بعضي از مواد آيين نامه به عهده حوزه معاونت فرهنگي، دانشجويي دانشگاه / دانشكده مي‌باشد.

 

 

 

 


 

تعرفه فوق از طرف صندوق رفاه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري اعلام شده و هرساله قابل تغيير است.

1.       لازم است دانشجويان متقاضي خوابگاه پس از ارائه سند تعهد محضري در ابتداي هر نيمسال تحصيلي اجاره بهاي خوابگاه را به صورت نقدي به حساب درآمد اختصاصي صندوق رفاه دانشجويان واريز نمايند.

2.       دانشجويان پس از فراغت از تحصيل مي بايست ميزان 10% از بدهي دانشجويي را به صورت يك جا پرداخت و مابقي بدهي تقسيط گردد.

3.       دانشجويان ملزم هستند پس از فراغت از تحصيل يا قطع ارتباط دانشجويي، خوابگاه محل سكونت دوران دانشجويي را تخليه نمايند؛ در غير اينصورت از زمان استنكاف، موظف به پرداخت 10 برابر اجاره بهاي خوابگاه مورد استفاده خواهند بود.

شرايط مهمان :

·                                 هر دانشجو فقط به مدت سه شب در ماه مجاز به پذيرش مهمان است.

·                                 چنانچه دانشجويي قصد دارد بيش از سه شب در خوابگاه مهمان داشته باشد، بايد رضايت كتبي كليه ساكنان اتاق و مسئول خوابگاه را به اداره خوابگاه ها ارائه نمايد تا اقدامات لازم صورت پذيرد.

·                                 هر مهمان فقط سه شب حق استفاده از خوابگاه را دارد.

·                                 فرد مهمان حق استفاده از خدمات ويژه دانشجويان اعم از غذا، امكانات ورزشي، كامپيوتر و... را نخواهد داشت.

·                                 رعايت كليه دستورالعمل ها و اطلاعيه هايي كه از طرف اداره خوابگاه ها اعلام مي گردد براي كليه ساكنان الزامي است.

 

تذكرات مهم :

1.       پيرو مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تامين برخي ملزومات شخصي از قبيل پتو، ملحفه، بالش و... به عهده دانشجو است.

2.       حفظ و حراست وسايل شخصي به عهده دانشجو است.

3.       دانشجويان براي ورود هر كالاي شخصي به داخل خوابگاه بايد برگ ورود آن را از دفتر انتظامات خوابگاه دريافت نمايند و براي خارج كردن آن، برگ اوليه را ارائه و وسايل خود را خارج نمايند.

4.       دانشجويان حق انتقال و جابجايي وسايل عمومي خوابگاه را ندارند.

5.       ساعت مراجعه دانشجويان براي امور اداري از 7.30 الي 15 است. ( غير از وقت ناهار و نماز)
تبصره : هرگونه جابجايي و انتقال وسايل موجود بين اتاق مستلزم هماهنگي با اداره خوابگاه ها است.

 

مصوبات :

·                                 مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي (شماره 311)
به كميته تحصيلات تكميلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه مجري دوره هاي دكتري هستند، اجازه داده مي شود كه در موارد خاص و با تائيد كميسيون موارد خاص دانشگاه چنانچه دانشجويي در دوره دكتري براي تكميل و اتمام رساله اش نياز به زماني معين بيش از مدت مقرر در آئين نامه آموزشي داشته باشد خارج سنوات تعيين شده در اختيار دانشجو قرار گيرد.
بديهي است كه در اين مدت كه اضافه بر مدت مجاز تحصيل است، دانشجو حق استفاده از مزاياي رفاهي دانشجويي از قبيل خوابگاه، وام دانشجويي و نظاير آن را ندارد.

·                                 مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مورخ 30/5/75
دانشجويان تنها در فرصت مقرر قانوني حق استفاده از خوابگاه را دارند و در طول مدت تمديد تحصيلي نمي توانند از خوابگاه استفاده نمايند.

 

   دانلود : khabgah_92.pdf           حجم فایل 155 KB
آدرس : همدان روبروی پارک مردم دانشگاه علوم پزشکی همدان- فکس08138380087- طراحی و اجرا : واحد رایانه معاونت- بروزرسانی مطالب: روابط عمومی