« سال 1400، سال تولید پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها »
جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠
کلام رهبری

امام خمینی (ره):

اگر آرامش در دانشگاه نباشد و در محیط های تعلیمی نباشد ، چطور امکان دارد که متفکران افکار خودشان را به جوانان ما صادر کنند و مغز های آنان را متفکر و متخصص بار بیاورند.

مقام معظم رهبری:

باید خوب درس بخوانید و به طور دقیق انضباط و نظم اجتماعی را رعایت کنید . محیط هرج و مرج و محیطی که در آن امید وجود نداشته باشد، ضد پیشرفت است.

شورای انضباطی


برگزاري سومين جلسه شوراي بدوي انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان درسال جاري
سومين جلسه شوراي بدوي انضباطي دانشجويان روز سه شنبه مورخ 29/04/1395دردفتر معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه با حضور اعضا تشكيل گرديد
 ١٥:٠٧ - يکشنبه ٣ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
شوراي تجديد نظر انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان
برگزاري اولین جلسه شوراي تجديد نظر انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان درسال 1395
اولین جلسه شوراي تجديدنظر انضباطي دانشجويان دانشگاه روز يكشنبه مورخ 16/03/1395 در دفتر رياست محترم دانشگاه با حضور اعضا تشكيل گرديد . در اين جلسه 9 فقره پرونده انضباطي مطرح واحكام به شرح ذيل صادر گشت.
 ١٩:٥٢ - دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
شوراي بدوي انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان
برگزاري دومين جلسه شوراي بدوي انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان درسال جاري
دومين جلسه شوراي بدوي انضباطي دانشجويان روز پنجشنبه مورخ 23/02/1395 دردفتر معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه با حضور اعضا تشكيل گرديد.در اين جلسه چهار فقره پرونده انضباطي مطرح واحكام به شرح ذيل صادر گشت.
 ١٩:٤٨ - دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
شوراي بدوي انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان
برگزاري اولين جلسه شوراي بدوي انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان درسال 1395
اولين جلسه شوراي بدوي انضباطي دانشجويان دانشگاه روز پنج شنبه مورخ 26/01/1395 در دفتر معاونت دانشجويي وفرهنگي دانشگاه با حضور اعضا تشكيل گرديد . در اين جلسه 6 فقره پرونده انضباطي مطرح واحكام به شرح ذيل صادر گشت
 ١٩:٤٧ - دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
شورای انضباطی
جلسه شورای تجديد نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید.
جلسه شورای تجديد نظر انضباطی دانشجویان پنج شنبه مورخ 06/12/1394 با حضور اعضاء تشکیل گردید . در این جلسه 5 فقره پرونده انضباطی مورد بررسی قرار گرفت واحکام به شرح ذیل صادر گردید .
 ٠٨:٤٨ - يکشنبه ٩ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
شورای انضباطی
جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید.
جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان پنج شنبه مورخ 29/11/1394 با حضور اعضاء تشکیل گردید . در این جلسه 5 پرونده انضباطی مورد بررسی قرار گرفت واحکام ذیل صادر گردید .
 ٠٨:٤٧ - يکشنبه ٩ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
اخبار شورای انظباطی
جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید.
جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان شنبه مورخ 17/11/1394 با حضور اعضاء تشکیل گردید . در این جلسه 5 پرونده انضباطی مورد بررسی قرار گرفت واحکام ذیل صادر گردید .
 ١٣:١٤ - چهارشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
اخبار شورای انظباطی
جلسه شورای تجديد نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید.
جلسه شورای تجديد نظر انضباطی دانشجویان يكشنبه مورخ 04/11/1394 با حضور اعضاء تشکیل گردید . در این جلسه 4فقره پرونده انضباطی مورد بررسی قرار گرفت واحکام به شرح ذیل صادر گردید .
 ١٣:١٣ - چهارشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه شورای تجديد نظرانضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید.
جلسه شورای تجديد نظر انضباطی دانشجویان روز دوشنبه مورخ 14/10/1394 با حضور اعضاء تشکیل گردید . در این جلسه 5 فقره پرونده انضباطی مورد بررسی قرار گرفت واحکام به شرح ذیل صادر گردید .
 ٠٩:٠٠ - دوشنبه ٢١ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید.
جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان چهارشنبه مورخ 09/10/1394 با حضور اعضاء تشکیل گردید . در این جلسه 7 پرونده انضباطی مورد بررسی قرار گرفت واحکام ذیل صادر گردید .
 ١١:٤٤ - شنبه ١٢ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دردانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد
دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان در سال تحصیلی جدید
دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان در سال تحصیلی جدید (آبان ماه 1394) دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد
 ١٣:٥٧ - يکشنبه ١ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی
آشنايي دانشجويان جديدالورود دانشكده بهداشت و پرستاری با قوانین و مقررات انضباطی دانشگاه
دانشجويان جديدالورود دانشكده بهداشت (مقطع کارشناسی)و پرستاری (مقطع کارشناسی ارشد )دانشگاه علوم پزشكي همدان باضوابط ،قوانين ومقررات انضباطي دانشجويان آشناشدند
 ١٤:٤٦ - سه شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
در دانشكده پیراپزشکی شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد
كلاس آشنايي با قوانين ومقررات انضباطی دانشگاه
كلاس آشنايي با قوانين ومقررات انضباطی دانشگاه ويژه دانشجويان جديد الورودبرگزارخواهد شد.
 ١٤:٤٣ - سه شنبه ٢٥ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
آشنايي دانشجويان جديدالورود دانشكده پرستاری شهرستان ملایر با قوانين ومقررات انضباطي
دانشجويان جديدالورود دانشكده پرستاری ملایر باضوابط ،قوانين ومقررات انضباطي دانشجويان آشناشدند
 ١٣:٤٧ - دوشنبه ١٨ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
آشنايي دانشجويان جديدالورود دانشكده پرستاری مقطع کارشناسی باقوانين ومقررات انضباطي
دانشجويان جديدالورود دانشكده پرستاری دانشگاه علوم پزشكي همدان باضوابط ،قوانين ومقررات انضباطي دانشجويان آشناشدند .
 ١٣:٤٥ - دوشنبه ١٨ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
آشنايي دانشجويان جديدالورود دانشكده بهداشت (کارشناسی ارشد) باقوانين ومقررات انضباطي
دانشجويان جديد الورود دانشكده بهداشت مقطع کارشناسی ارشد با قوانين ومقررات انضباطي دانشگاه آشنا شدند.
 ١٣:٤٣ - دوشنبه ١٨ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري كلاس آشنايي با قوانين ومقررات دانشگاه
كلاس آشنايي با قوانين ومقررات دانشگاه ويژه دانشجويان جديد الورودبرگزارمیشود
 ١٣:٤١ - دوشنبه ١٨ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري كلاس آشنايي با قوانين ومقررات دانشگاه
كلاس آشنايي با قوانين ومقررات دانشگاه ویژه دانشجویان جدیدالورود برگزار میشود
 ١٤:١١ - چهارشنبه ١٣ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري كلاس آشنايي با قوانين ومقررات دانشگاه
كلاس آشنايي با قوانين ومقررات دانشگاه برگزار میشود.
 ٠٨:١٣ - چهارشنبه ١٣ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی
برگزاري كلاس آشنايي با قوانين ومقررات دانشگاه
كلاس آشنايي با قوانين ومقررات دانشگاه ويژه دانشجويان جديد الورود در تایخهای ذیل برگزار خواهد شد
 ١٣:١٤ - دوشنبه ١١ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

آدرس : همدان روبروی پارک مردم دانشگاه علوم پزشکی همدان- فکس08138380087- طراحی و اجرا : واحد رایانه معاونت- بروزرسانی مطالب: روابط عمومی