« سال 1400، سال تولید پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها »
پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠
کلام رهبری

امام خمینی (ره):

اگر آرامش در دانشگاه نباشد و در محیط های تعلیمی نباشد ، چطور امکان دارد که متفکران افکار خودشان را به جوانان ما صادر کنند و مغز های آنان را متفکر و متخصص بار بیاورند.

مقام معظم رهبری:

باید خوب درس بخوانید و به طور دقیق انضباط و نظم اجتماعی را رعایت کنید . محیط هرج و مرج و محیطی که در آن امید وجود نداشته باشد، ضد پیشرفت است.

اخبار > برگزاري اولین جلسه شوراي تجديد نظر انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان درسال 1395


  چاپ        ارسال به دوست

شوراي تجديد نظر انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان

برگزاري اولین جلسه شوراي تجديد نظر انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان درسال 1395

سومین جلسه شوراي تجديدنظر انضباطي دانشجويان دانشگاه روز يكشنبه مورخ 16/03/1395 در دفتر رياست محترم دانشگاه با حضور اعضا تشكيل گرديد . در اين جلسه 9 فقره پرونده انضباطي مطرح واحكام به شرح ذيل صادر گشت.

1 رأي صادره ازشوراي بدوي عينا مورد تأييد قرار گرفت و دانشجوبه اتهام عدم رعايت پوشش اسلامي به توبيخ كتبي ودرج در پرونده محكوم گرديد

2- رأي صادره ازشوراي بدوي عينا مورد تأييد قرار گرفت و دانشجوبه اتهام عدم رعايت پوشش اسلامي به توبيخ كتبي ودرج در پرونده محكوم گرديد

3- رأي صادره ازشوراي بدوي عينا مورد تأييد قرار گرفت و دانشجوبه اتهام عدم رعايت پوشش اسلامي به توبيخ كتبي ودرج در پرونده محكوم گرديد

4- رأي صادره ازشوراي بدوي مورد تخفيف قرار گرفت و دانشجو به اتهام فعاليت غير قانوني در درمانگاه پس از اخذ تعهد كتبي به اخطار كتبي بدون درج در پرونده محكوم گرديد.

5- رأي صادره ازشوراي بدوي مورد تخفيف قرار گرفت و دانشجو به اتهام فعاليت غير قانوني در درمانگاه پس از اخذ تعهد كتبي به اخطار كتبي بدون درج در پرونده محكوم گرديد.

6- رأي صادره ازشوراي بدوي مورد تخفيف قرار گرفت و دانشجو به اتهام فعاليت غير قانوني در درمانگاه پس از اخذ تعهد كتبي به اخطار كتبي بدون درج در پرونده محكوم گرديد.

7- رأي صادره ازشوراي بدوي عينا مورد تأييد قرار گرفت و دانشجوبه اتهام عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم به توبيخ كتبي ودرج در پرونده محكوم گرديد.

8- رأي صادره ازشوراي بدوي عينا مورد تأييد قرار گرفت و دانشجوبه اتهام عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم به توبيخ كتبي ودرج در پرونده محكوم گرديد.

9- رأي صادره ازشوراي بدوي مورد تخفيف قرار گرفت و دانشجو به اتهام عدم رعايت پوشش اسلامي واستفاده از پوشش غير منطبق با شئون دانشگاه پس از اخذ تعهد كتبي به اخطار كتبي بدون درج در پرونده محكوم گرديد.

 هم چنين در اين جلسه 3 فقره پرونده جهت امحاء اثر مورد بررسي قرار گرفت كه با درخواست هيچ كدام موافقت نگرديد.


١٩:٥٢ - دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٥    /    شماره : ٣٣٨٢١    /    تعداد نمایش : ١٠٤٧آدرس : همدان روبروی پارک مردم دانشگاه علوم پزشکی همدان- فکس08138380087- طراحی و اجرا : واحد رایانه معاونت- بروزرسانی مطالب: روابط عمومی