« سال 1399، سال جهش تولید »
جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9677
 بازدید امروز : 157
 کل بازدید : 1544252
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.2460
تلفن های ضروري

معاونت فرهنگي و دانشجويي

                  نام واحد       

نام مسئول

شماره تلفن مستقيم

داخلي

معاونت 

جناب آقاي دكتر جلیلی

38380070

 

مسئول دفتر معاونت

آقاي رحمتیان

38380030

159

رئيس اداره مشاوره

خانم دكتر پناهی

38380047

593

كارشناسان مشاوره

خانمها خاكسار،ارباب پوري،دريايي

38381047

112

تربيت بدني

آقای سلیمانی

 38380082

 

امور مالي

آقايان مددي ، سعادتمند و معصومی

38380914

197

كارشناسان امور مالي

خانمها فرامرزي و رنجبران

 

178

 

امور دانشجويي

                  نام واحد       

نام مسئول

شماره تلفن مستقيم

داخلي

مدير دانشجويي

جناب آقای صفری

38380030

153

امور خوابگاه خواهران

خانمها عزتي و زماني

38381018

202

امور خوابگاه برادران

آقايان پیرمحمدی و عبادي

38380617

189

صندوق رفاه دانشجويان

آقاي رحمانی ،خانم توکل مراد

38380539

164

كارشناس بهداشت

خانم صادقي

38380360

183

بايگاني دانشجويي

خانم آريايي

38250013

218

اداره تغذيه

آقاي محمدی منش

38380280

405

دبير كميته انضباطي

آقاي شورچه

38380384

187

 

خوابگاهها

خوابگاههاي پسران

شماره تلفن

آدرس

خوابگاههاي دختران

شماره تلفن

آدرس

خوابگاه مدني

38380451

سايت دانشگاه

خوابگاه دانش

38227960

38226978

ميدان بعثت

خوابگاه مباشر

38260289

خيابان مهديه

خوابگاه پرتو

32527771

32523013

بلوار كاشاني

 

 

 

خوابگاه انديشه

34229246

34220257

ميدان فلسطين

 

 

 

خوابگاه فرهنگ

34221193

ميدان فلسطين

 

 

 

خوابگاه ريحانه

38381511

سايت دانشگاه

 

امور فرهنگي

                  نام واحد       

نام مسئول

شماره تلفن مستقيم

داخلي

مدير امور فرهنگي

جناب آقای دكتر معتقد

38380070

198

كارشناسان فرهنگي

آقايان موسوی و روحي

38380894

414

كارشناسان فرهنگي

خانمها شمس و شیرانی

38380087

590

كارشناس هنري

خانم ديداري

38380894

414

 

امور عمومي

                  نام واحد       

نام مسئول

شماره تلفن مستقيم

داخلي

كارگزيني

خانم مختاری

38380261

178

تداركات و كارپردازي

آقايان خورشيدي، يادگاري و نائینی

38380459

163

خدمات و نقليه

آقاي عارفي

38380401

600

انبار

آقايان طلایی و عنبري

38380125

404

دبيرخانه

خانمها فراهاني و خراط زاده

38380401

190

 

 

آدرس : همدان روبروی پارک مردم دانشگاه علوم پزشکی همدان- فکس08138380087- طراحی و اجرا : واحد رایانه معاونت- بروزرسانی مطالب: روابط عمومی