« سال 1399، سال جهش تولید »
پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1869
 بازدید امروز : 101
 کل بازدید : 1543824
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3490
سال 1390

 

 

برنامه هاي عملياتي

 

امور دانشجويي معاونت دانشجويي و فرهنگي

 

دانشگاه علوم پزشكي همدان

 

  سال 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

O1

 

G3

 

بهبود وضعيت رفاهي خوابگاههاي دانشجوئي

S1

 

 

O1

 

G3

انجام تعميرات اساسي در خوابگاههاي دانشجوئي

 

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه به ريال

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

تهيه ليست تعميرات خوابگاهها

مسئول خوابگاه خواهران و مسئول خوابگاه برادران

اردیبهشت ماه 91

 

 

تعميرات اساسي انجام شده در پايان سال 91 نسبت به كل تعميرات اساسي تعيين شده در ابتداي سال 91

A2

اولويت بندي تعميرات

مدير امور دانشجوئي  معاونت دانشجوئي

خردادماه 91

 

 

 

A3

برآورد و تامين هزينه مورد نياز

مدير امور دانشجوئي و امور مالي وامور عمومي

خردادماه 91

 

 

 

A4

انجام تعميرات اساسي

امور عمومي

امور دانشجوئي

تير- مرداد و شهريور ماه 91 و طول سال 91

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 1   

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

 

O1

 

G1

 

بهبود وضعيت رفاهي خوابگاههاي دانشجويي

 

S2

 

 

O1

 

G1

تجهيز خوابگاهها

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه به ريال

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

تهيه ليست تجهيزات مورد نياز خوابگاهها

مسئول خوابگاه خواهران و برادران

ارديبهشت و خرداد ماه 91

000/000/000/6

 

درصد تجهيزات خريداري شده نسبت به كل تجهيزات مورد نياز برآورد شده در ابتداي سال 91

A2

اولويت بندي تجهيزات مورد نياز

مدير امور دانشجوئي معاونت دانشجوئي و فرهنگي

ارديبهشت و خرداد ماه 91

 

 

 

A3

براورد و تامين هزينه مورد نياز

مدير امور دانشجوئي و امور مالي

ارديبهشت و خرداد ماه 91

 

 

 

A4

خريداري و توزيع تجهيزات در خوابگاهها

امور عمومي

امور دانشجوئي

سه ماهه دوم سال 91

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال 000/000/000/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

O2

 

G3

 

توسعه خوابگاههاي دانشجوئي

S1

 

 

O2

 

G3

پيگيري ساخت و تكميل خوابگاه 400 نفري دختران واقع در پرديس دانشگاه

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه به ريال

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

تهيه گزارش از پيشرفت فيزيكي خوابگاه در حال ساخت 

امور دانشجوئي

امور عمومي

فروردین91

 

 

ميزان پيشرفت فيزيكي ساخت خوابگاه نسبت به سال 90

A2

ارائه گزارش فوق به وزارتخانه، مسئولين استان و دانشگاه

معاونت دانشجوئي

اردیبهشت 91

 

 

 

A3

تکمیل و تجهیز خوابگاه

مدير امور دانشجوئي و امور مالي ومعاونت دانشجوئي

در نیمه اول سال 91

000/000/000/15

 

 

A4

خوابگاه ارائه ساخت و تكميل خوابگاه

مدير امور دانشجوئي و امور مالي ومعاونت دانشجوئي

نیمه اول سال 91

 

 

 

A5

بهره برداری از خوابگاه

مدير امور دانشجوئي و امور مالي ومعاونت دانشجوئي

مهر سال تحصيلي

92-91

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال 000/000/000/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

O2

G3

توسعه خوابگاهها ي دانشجوئي

S2 

O2

G3

پيگيري ساخت خوابگاه پسران

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه به ريال

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

برگزاري جلسات كارشناسي با مسئولين ذيربط

معاونت دانشجوئي

مدير امور دانشجوئي

اردیبهشت ماه 91

 

 

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

A2

برآورد هزينه طرح مذكور و انجام مكاتبات لازم

دفتر فني دانشگاه

اردیبهشت 91

هزينه پروژه به اساس برآورد دفتر فني تعيين خواهد شد

 

 

A3

جلب مشاركت سازمانهاي زيربط و مسئولين استان در ساخت پروژه

مدير امور دانشجوئي معاونت دانشجوئي معاونت توسعه رياست دانشگاه

 

 

در طول سال 91

 

 

 

A4

ساخت شروع پروژه

پيمانكار طول قرارداد

 

سال 91

 

 

 

A5

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

O2

G3

توسعه خوابگاهها ي دانشجوئي

 

S2 

O2

G3

پيگيري ساخت خوابگاه متاهلين

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه به ريال

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

برگزاري جلسات كارشناسي با مسئولين ذيربط

مسئولين ارشد دانشگاه

مجمع خيرين سلامت

معاونت دانشجوئي

مدير امور دانشجوئي

اردیبهشت ماه 91

 

 

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

A2

جلب مشاركت سازمانهاي زيربط و مسئولين استان در ساخت پروژه

مدير امور دانشجوئي معاونت دانشجوئي معاونت توسعه رياست دانشگاه

 

 

در طول سال 91

 

 

 

A3

شروع ساخت پروژه

مسئولين ارشد دانشگاه

مجمع خيرين سلامت

معاونت دانشجوئي

 

سال 91

 

 

 

A4

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

O3

 

G3

 

بهبود وضعیت سيستم حفاظتي_نظارتي خوابگاه های دانشجویی

S1  

 

 

O3

 

G3

استفاده از سیستم های مکانیزه کنترل تردد خوابگاهی

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه به ريال

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

رایزنی با شرکت های ذیربط

مدیر دانشجویی و واحد تدارکات

اردیبهشت و خرداد سال 91

 

 

تعداد دستگاه های خریداری شده نسبت به کل خوابگاه ها

A2

خریداری تجهیزات

واحد تدارکات و کارپردازی

تیر و مرداد سال 91

 

 

 

A3

نصب و اجرا

واحد تدارکات

مرداد سال 91

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهی دانشجويان

 

 

 

O3

 

G3

بهبود وضعيت سيستم حفاظتي_نظارتي در خوابگاههاي دانشجوئي

 

S2

 

 

O3

 

G3

استفاده از آيفون تصويري جهت درب ورودي

 

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

 

A1

بازديد از خوابگاهها و ارائه اعلام نياز به امور عمومي حوزه

مسئول خوابگاه خواهران و برادران امور عمومي

خرداد ماه 90

 

 

تعداد آيفون تصويري نصب شده جهت خوابگاهها قبل و بعد از اجراي طرح

 

A2

تعيين و تامين هزينه مورد نياز

امور عمومي و امور مالي

تیرماه 90

000/000/8

 

 

 

A3

خريد ونصب مورد در خواستي

امور دانشجوئي وامور عمومي

مرداد ماه 90

 

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 3   

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

O3

 

G3

 

بهبود وضعيت سيستم حفاظتي_نظارتي در خوابگاههاي دانشجوئي

 

S3

 

 

O3

 

3  G

استفاده از دوربين مدار بسته روي درب ورودي و همچنين محوطه خارجي خوابگاه

 

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

 

A1

بازديد از خوابگاهها و ارائه اعلام نياز به امور عمومي حوزه

مسئول خوابگاه خواهران و برادران و امور عمومي

خرداد ماه 90

 

 

تعداد خوابگاههاي مجهز شده به دوربين مدار بسته به تعداد كل خوابگاه هاي فاقد دوربين

 

A2

برآورد و تامين هزينه ي مورد نياز

امور عمومي . امور مالي

تیرماه 90

000/000/50

 

 

 

A3

خريد و نصب دوربين مدار بسته در خوابگاهها

امور دانشجوئي و امور عمومي

تیرماه 90

 

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال000/000/50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 3  

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهی دانشجويان

 

 

 

O3

 

G3

بهبود وضعيت  سيستم حفاظتي_نظارتي  در خوابگاههاي دانشجوئي

 

 

S4

 

 

O3

 

G3

استفاده از حفاظ ،نرده و سيم خاردار جهت ديوارهاي كوتاه در خوابگاههاي دانشجوئي

 

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

 

A1

بازديد از خوابگاهها و ارائه اعلام نياز به امور عمومي حوزه

مسئول خوابگاه خواهران و برادران و امور عمومي

تیرماه 90

 

 

ميزان حفاظ، نرده و سيم خاردار نصب شده جهت خوابگاهها نسبت به در خواست نياز اوليه

 

A2

برآورد هزينه و تامين آن

امور عمومي و امور مالي

مرداد ماه 90

000/000/30

 

 

 

A3

خريد و نصب اقلام در خواستي

امور دانشجوئي و امور عمومي

 

آبان آذر 90

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال 000/000/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهی دانشجويان

 

 

 

O3

 

G3

بهبود وضعيت سيستم حفاظتي_نظارتي در خوابگاههاي دانشجوئي

 

S5

 

 

O3

 

G3

استفاده ارحداقل دو نفر ناظمه جهت خوابگاههاي پرتراكم جهت كنترل شديد آمد و شد دانشجويان

 

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

 

A1

تعيين خوابگاههاي پرتراكم و اعلام آن به امور عمومي

مسئول خوابگاه خواهران و امور مالي

 

 

 

تعداد ناظمه بكارگيري شده در خوابگاههاي پرتراكم

 

A2

انجام مكاتبات لازم و اخذ مجوز

امور عمومي و امور مالي

تیرماه 90

000/000/120

 

 

 

A3

بكارگيري نيروها در خوابگاههاي پرتراكم

 

امور دانشجوئي و امور عمومي

مهر ماه 90

 

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال 000/000/120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

O4

G3

بهبود کیفیت غذا و سلف سرويس هاي دانشجويي

S1

 

O4

G3

انجام طرح نظرسنجی بصورت پرسشنامه ای و مکانیزه از دانشجویان

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

تهيه پرسش نامه

مسئول اداره تغذيه

اردیبهشت ماه سال 90

 

 

از طريق انجام طرح نظر سنجي

A2

تكثير و توزيع پرسش نامه بين دانشجويان

مسئول اداره تغذيه

اردیبهشت 90

 

 

 

A3

جمع آوري پرسش نامه ها و اناليز آنها

مسئول اداره تغذيه

خردادماه 90

 

 

 

 

A4

نتيجه گيري و ارائه گزارش

مسئول اداره تغذيه

خردادماه 90

 

 

 

A5

خریداری و نصب ابزار مکانیزه تعیین رضایتمندی و بررسی نتایج آن

مسئول تغذیه، واحد تدارکات و کارپردازی

تیرماه 90

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 3   

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

 

O4

 

G3

 

بهبود كيفيت غذا  و سلف سرويس هاي دانشجويي

 

S2

 

 

O4

 

G3

استفاده از مواد اوليه غذائي مناسب درجه يك و استاندارد

 

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه به ريال

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

 

A1

تهيه ليست مقدار برنج ايراني و هندي و مواد پروتيني ديگر اقلام غذايي مورد نياز روزانه ،ماهيانه و ساليانه جهت استفاده در سلف

مسئول اداره تغذيه و امور مالي

از ابتدای سال

 

 

میزان مواد اولیه مناسب در  درجه یک خریداری شده در سال 90 نسبت به سال 89

 

A2

خريد اقلام مورد نياز

مسئول اداره تغذيه و امور مالي

در طول سال90

 

 

 

 

A3

استفاده از مواد غذايي جهت پخت در سلف سرويسهاي دانشجويي برنج اروگوئه اي

مسئول اداره تغذيه و امور مالي

 

 

در طول سال 90

 

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

O4

 

G3

 

بهبود كيفيت غذا و سلف سرويس هاي دانشجويي

S3

 

 

O4

 

G3

افزايش دفعات توزيع ميوه به بيش از 6 نوبت در وعده هاي غذايي

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه به ريال

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

تهيه ليست ميوه هاي موجود با توجه به فصل

مسئول اداره تغذيه

ابتداي هر ماه

 

 

تعداد دفعات توزيع ميوه در منوي غذايي سال 90 نسبت به سال 89

A2

تطبيق نوع ميوه با منوي غذا

مسئول اداره تغذيه و مدير امور دانشجوئي

ابتداي هر هفته

 

 

 

A3

توزيع ميوه هنگام سرو غذا در سلف سرويسهاي دانشجوئي

امور تغذيه و رستورانها

در هر وعده نهار و شام بصورت روزانه

هزينه هاي آن در قرارداد با بطبق خصوصي در نظر گرفته شده است

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 3   

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

O4

 

G3

 

بهبود كيفيت غذا و سلف سرويس هاي دانشجويي

 

S4

O4

G3

بهسازي محيط آشپزخانه و سلف سرويسهاي شماره 1و2 دانشجوئي

 

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه به ريال

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

 

A1

تهيه ليست تعميرات مورد نياز

مسئول اداره تغذيه

خرداد ماه 90

 

 

درصد تعميرات اساسي انجام شده نسبت به كل تعميرات اساسي برآورد شده در سال 90

 

A2

اولويت بندي تعميرات

مدير امور دانشجوئي معاونت دانشجوئي

تير ماه 90

 

 

 

 

A3

برآورد و تامين هزينه مورد  نياز

مديرامور دانشجوئي و امور مالي و امور عمومي

 

 

تير ماه 90

 

 

 

 

A4

انجام تعميرات

امور دانشجوئي و امور عمومي

مرداد و شهريور 90

 

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

حفظ و ارتقاء سطح رفاهی دانشجويان

 

O4

G3

بهبودكيفيت غذا و سلف سرويس هاي دانشجويي

 

S5

O4

G3

تجهيز سلف سرويسهاي دانشجوئي

 

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

 

A1

تهيه ليست تجهيزات مورد نياز سلف سرويسهاي دانشجوئي

مسئول اداره تغذيه

اردیبهشت ماه 90

 

 

 

 

A2

اولويت بندي تجهيزات مورد نياز

مدير امور دانشجويي معاونت دانشجوئي

خرداد ماه 90

 

 

 

 

A3

برآورد و تامين هزينه مورد نياز

امور دانشجوئي و امور عمومي وامور مالي

 

 

تیرماه 90

 

 

 

 

A4

خريداري و توزيع تجهيزات در سلف سرويسهاي دانشجوئي

امور دانشجوئي و امور عمومي وامور مالي

 

 

خرداد ماه 90

 

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

O4

 

G3

 

بهبود كيفيت غذا  و سلف سرويس هاي دانشجويي

S6

 

 

O4

 

G3

حذف مواد غذائي ناسالم و سرطان زا و جايگزين نمودن مواد غذايي مفيد و سالم

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

تهيه ليست مواد غذايي مضر

مسئول اداره تغذيه

در طول سال

 

 

تطبيق منو غذاي سال 90 با منوي غذاي سال89

A2

در نظر گرفتن مواد عذاي مفيد و بجاي مواد غذائي مضر

مسئول اداره تغذيه

در طول سال

 

 

 

A3

اجرايي نمودنطرح فوق

مسئول اداره تغذيه

در طول سال

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

O4

 

G3

 

بهبود كيفيت غذا و سلف سرويس هاي دانشجويي

S7

 

 

O4

 

G3

استفاده از نوشابه هاي سالم بجاي نوشابه هاي مضر

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

تهيه ليست نوشابه هاي مضر و گازدار

مسئول اداره تغذيه

از ابتدای سال

 

 

تطبيق ليست نوشابه هاي مصرفي سال 90 با سال 89

A2

تهيه ليست نوشابه هاي سالم

مسئول اداره تغذيه

از ابتدای سال

 

 

 

A3

جايگزيني نوشابه هاي سالم بجاي نوشابه هاي مضر

مسئول اداره تغذيه ومدير امور دانشجوئي

از ابتدای سال

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 3   

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهی دانشجويان

 

 

 

O4

 

G3

 

بهبود كيفيت غذا و سلف سرويس هاي دانشجويي

S8

 

O4

 

G3

 

كنترل وضعيت بهداشتي سلف سرويسهاي دانشجوئي

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه به ريال

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

نظارت بر نحوه نظافت سلف و شستشوي ظرف و وسايل و ...

مسئول اداره تغذيه معاونت و نماينده پيمانكار

بصورت روزانه

 

 

بازديد  از محيط و وسايل و تجهيزات سلف قبل و بعد از فعاليت

A2

رعايت موارد گندزدايي و ضدعفوني محلهاي مورد نياز در محيط سلف و وسايل و تجهيزات آن

مسئول اداره تغذيه معاونت و نماينده پيمانكار

بصورت هفتگي

 

 

 

نمونه برداري از محيط و وسايل و تجهيزات سلف قبل و بعد از فعاليت

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

O4

 

G3

 

بهبود  كيفيت غذا و سلف سرويس هاي دانشجويي

S9

 

O4

 

G3

 

كنترل وضعيت بهداشتي نيروهاي انساني شاغل در سلف سرويسهاي دانشجوئي

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

اخذ كارت تندرستي كليه پرسنل شاغل در سلفو تمديد هر 6 ماه يكبار آن

مسئول اداره تغذيه معاونت و نماينده پيمانكار

ابتداي شروع ترم و كنترل آن بصورت هر 6 ماه يكبار

 

 

تعداد افراد واجد كارت تندرستي قبل و بعد از اجراي طرح

A2

توجيه پرسنل شاغل در سلف از نظر رعايت نكات بهداشت فردي و نظارت بر آنها

مسئول اداره تغذيه معاونت و نماينده پيمانكار

بصورت روزانه

 

 

ميزان رعايت موازين بهداشتي توسط پرسنل شاغل در سلف قبل و بعد از اجراي طرح

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهی دانشجويان

 

 

 

O5

 

G3

 

تسهيل در نحوه رزرو غذا 

S1

 

O5

G3

توسعه سامانه اتوماسيون در تعدادي از خوابگاههاي دانشجوئي

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

مكاتبه  با واحد انفورماتيك جهت اعلام نظر فنی در خصوص اجراي طرح و اعلام هزینه

مدیر دانشجویی

اردیبهشت و خرداد 90

هزينه ي طرح بر اساس برآورد واحد انفورماتيك تعيين خواهد شد

 

تعداد خوابگاه های مجهز شده به سیستم اتوماسیون در سال 90 نسبت به سال 89

A2

بررسي پاسخ واحد انفورماتيك

مدير امور دانشجوئي و معاونت دانشجویی

خرداد 90

 

 

 

A3

اجرای طرح

خوابگاه خواهران و برادران و امور عمومي م مسئول اداره تغذيه

تیر 90

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

 

حفظ و ارتقاء سطح رفاهی دانشجويان

 

 

 

O5

 

G3

 

تسهيل در نحوه رزرو غذا

S2

 

O5

 

G3

 

ايجاد سامانه اينترنتي جهت رزرو غذا

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

مكاتبه با واحدانفورماتيك  جهت اعلام نظر کارشناسی و اعلام هزينه ي آن

مسئول خوابگاه خواهران و برادران

 

آبان ماه 90

هزينه طرح بر اساس برآورد واحد انفورماتيك سنجش خواهد شد

 

ميزان درصد رزرو و غذا از طريق اينترنت نسبت به قبل از اجراي طرح

A2

بررسي پاسخ واحد انفورماتيك

مسئول خوابگاه خواهران و برادران

آذر ماه 90

 

 

 

A3

 

مدير امور دانشجوئي

مدير امور دانشجوئي

 

آذر ماه90

 

 

 

A4

اجرائي نمودن طرح

مسئول خوابگاه خواهران و برادران و امور عمومي و مسئول اداره تغذيه

تیرماه 90

 

 

 

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

 

O6

 

G3

پيگيري افزايش و امهاي دانشجوئي

 

S1

 

O6

G3    

اطلاع رساني به موقع و مناسب در خصوص اعلام ضوابط و شرايط و نحوه پرداخت وامها ي دانشجويان

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

چاپ و توزيع كاتولگ- اطلاعيه در خصوص شرايط و ضوابط وامها

اداره رفاه

ابتداي ترم اول ابتداي ترم دوم

 

 

روش پايش و ارزش يابي

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3    

حفظ و ارتقاء سطح رفاهي دانشجويان

 

 

 

O6

 

G3

پيگيري افزايش و امهاي دانشجويي

S2

 

O6

 

G3

ارسال به موقع و دقيق كليه فرم هاي اداري و در خواست وام دانشجويان متقاضي وام به صندوق رفاه مركزي وزارت متبوع و پيگيري آن

A

فعاليت

مسئول

زمان

هزينه

تجهيزات

روش پايش و ارزش يابي

A1

ثبت نام از دانشجويان وتكميل فرمهاي در خواست وام و تسهيلات

اداره رفاه

ابتداي هر ترم

 

 

 

A2

ارسال مدارك به صندوق رفاه  مركزي

اداره رفاه

در طول هر ترم

 

 

 

A3

پرداخت وام  به دانشجويان

اداره رفاه

در طول هر ترم

 

 

مقايسه تعداد دانشجويان وام گيرنده واعتبار ارسالي از صندوق رفاه مركزي در پايان سال 90نسبت به سال گذشته

 

جمع هزينه ها به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : همدان روبروی پارک مردم دانشگاه علوم پزشکی همدان- فکس08138380087- طراحی و اجرا : واحد رایانه معاونت- بروزرسانی مطالب: روابط عمومی